MKB Financiering

mkb financiering, keijser capital
MKB Financiering op maat

 

Ondernemingen worden in toenemende mate gedwongen hun afhankelijkheid van bankfinanciering af te bouwen. Met de invoering van Basel III zijn banken terughoudender geworden met het verstrekken van nieuwe kredieten aan bedrijven en geschiedt de herfinanciering van bestaande kredieten tegen aangepaste voorwaarden. Het MKB wordt hier in het bijzonder door geraakt. Dit kan tot gevolg hebben dat ook uw onderneming geconfronteerd wordt met een (dreigend) financieringsgat en groeiwensen die niet realiseerbaar lijken.

 

Voor deze ondernemingen zoekt Keijser Capital, samen met een netwerk van adviseurs en plaatsingspartijen, naar passende financieringsoplossingen als alternatief voor deze steeds schaarser en duurder wordende bankleningen.

 

Na een uitgebreide analyse van uw bedrijf bieden wij MKB financiering op maat. We zoeken naar financieringsoplossingen die aansluiten bij zowel de financiële positie en kredietbehoeften van uw bedrijf als bij de huidige en toekomstige marktomstandigheden. Daarbij houden wij altijd oog voor voldoende ingebouwde zekerheden.

 

De MKB-Obligatie

 

Allereerst bekijkt Keijser de mogelijkheden van financiering via de openbare kapitaalmarkt, waarvan onze MKB-Obligatie een sprekend voorbeeld is. Daarmee krijgt uw bedrijf toegang tot een nieuwe financier: de professionele en particulieren lange termijn belegger. De opbrengst van de emissie kunt u gebruiken om grote investeringen te doen of interessante overnamekansen te benutten. Wij richten ons daarbij op bedrijven met een financieringsbehoefte vanaf 2,5 miljoen euro.

Ook brengen wij desgewenst de mogelijkheden van een onderhandse plaatsing bij onder meer private debt fondsen en financierende banken voor u in kaart.

 

Gedurende het hele proces treedt Keijser op als uw adviseur, begeleider en onderhandelingspartner. Voor de plaatsing van de obligatielening maken wij gebruik van ervaren externe partijen.

 

Door al jarenlang samen te werken met juridische en andere adviseurs op het gebied van (MKB-)ondernemingsfinanciering zijn wij in staat om scherpe tarieven te hanteren tegen uitstekende kwaliteit. Bent u geïnteresseerd, dan onderzoeken wij graag samen met u de mogelijkheden.