MKB Advies

Keijser Capital is een ervaren financieel adviseur en onderhandelingspartner van groeiende MKB-ondernemingen van een zekere omvang in de Benelux. Wij werken oplossingsgericht en denken buiten bestaande kaders. Vernieuwend, maar met voldoende ingebouwde zekerheden. En altijd transparant.

 

Keijser Capital staat ook uw onderneming graag bij in de verschillende groeifasen met MKB advies op maat. Wij zoeken samen met u naar financieringsoplossingen die passen bij de huidige marktomstandigheden en anticiperen op de toekomst. Na een uitgebreide financiële analyse van uw bedrijf ontvangt u een voorstel voor nieuwe en/of additionele MKB financiering.

 

Denk aan financieringsvraagstukken als:

  • Aantrekken van niet-bancaire groeifinanciering voor overnames of investeringen;
  • Begeleiden plaatsingstraject obligaties, publiek of onderhands;
  • Financiële herstructurering, waarbij bedrijfsonderdelen buiten de balans worden geplaatst;
  • Balansverkorting, voor het verbeteren van de solvabiliteit in bankconvenanten.

 

Keijser Capital biedt ondernemers toegang tot de publieke kapitaalmarkt als alternatief voor traditionele bankfinanciering. Daarvoor introduceerden wij de MKB-Obligatie. Zoals elders aangegeven kan het advies leiden tot het structureren en uitgeven van deze obligatievorm.