MKB

The economic climate post-crisis, created severe financing difficulties for SMEs. Tighter regulation like Basel III forced banks to hold more capital and to engage in less risky investments. These restrictions significantly decreased the financing abilities for SMEs, creating an imperfection in the market. This research...

Voorwoord Deze thesis met als onderwerp “Alternatieve financieringsmethoden voor commercieel vastgoed vanuit de particuliere kapitaalmarkt” is geschreven ter afronding van mijn Master of Real Estate studie aan de Amsterdam School of Real Estate. Op dit moment verandert de vastgoedwereld om ons heen in een rap tempo, dit...

Inleidend Woord Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in het najaar van 2008 zijn de kapitaal- en geldmarkten en daarmee kredietvoorziening voor het bedrijfsleven nooit volledig hersteld. Vooral het MKB ondervindt hiervan de negatieve gevolgen. Terwijl traditionele bankfinanciering verkrapt, is er de laatste jaren groei te...